Ohjaus- ja valmennuslinjaukset

SAVONLINNAN AJON JUNIORIEN OHJAUS- JA VALMENNUSLINJAUKSET 


Savonlinnan Ajo tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolisia liikunnallisia taitoja tukevia ohjaus- ja valmennuspalveluja.

Valmennus pohjautuu seuran yleisiin periaatteisiin ja pelisääntöihin sekä aluelinjauksiin.

Valmentajat vastaavat suunnitelmallisesti harjoitusten sisällöstä ja ohjaamisesta sekä lasten ja nuorten osallistumisesta ja pelaamisesta lentopallokauden aikana pelattavissa otteluissa.

Joukkueissa on liikunnallisten ja peruskuntoa ylläpitävien tavoitteiden lisäksi pyrkimyksenä tukea yksilöiden kehittymistä omien voimavarojensa mukaan. Harjoittelussa huomioidaan lapsen ja nuoren ikään liittyvät fyysiset ja psyykkiset kehitysvaiheet sekä seuran linjaamat painopistealueet eri ikäluokissa. 

Pelaajille voidaan tarjota mahdollisuus harjoitella ja pelata ikäluokkaansa ylemmällä sarjatasolla. Valmentajat sopivat asiasta keskusteluaan pelaajan ja vanhempien kanssa.

Valmentaja opastaa lasta mm. hyvissä käytöstavoissa, liikunnallisessa pukeutumisessa, lihashuollossa, urheilijan hygieniassa, levon merkityksessä sekä terveellisessä ravinnossa. Päihteiden käyttöön suhtaudutaan kielteisesti. Valmentaja toimii itse hyvänä kasvatuksellisena esimerkkinä.

Ohjaus- ja valmennuskoulutusta tarjotaan kaikille seurassa toimiville henkilöille mm. aloittavan ohjaajan koulutus ,tekniikkakoulu, 1-3 tason valmentajakoulutus.

Seura huomioi vuosittain toiminnasta vastaavia henkilöitä (valmentajat, ohjaajat, talkoiden tekijät ym.)

Seuran kaikki joukkueet laativat joukkueen omat pelisäännöt vuosittain.