Valmentajien pelisäännöt

 • valmentajasopimus
  • sopimuksen läpikäyminen
  • koulutustarpeesta keskusteleminen ja koulutuksien esittely
 • päihteettömyys ja savuttomuus
 • harjoitusten tulee olla suunniteltuja
 • hyvät käytöstavat
 • kaikkien pelaajien tasapuolinen kohteleminen ja ohjaaminen yksilölliset erot huomioiden:                                                                                                           
  • uusien pelaajen huomiointi 
  • harjoituskertoihin osallistumisen seuraaminen (neljän peräkkäisen poissaolokerran jälkeen yhteydenotto kotiin)
 • myös positiivisen palautteen antaminen
 • jokainen pääsee osallistumaan peleihin
 • ohjeistus oikeanlaisesta ravitsemuksesta
 • vaaditaan etukäteen ilmoitus poissaolosta