Sinettiseurakriteerit

Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet

1.   Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta

 • Kaikki lapset ja nuoret saavat ohjausta ja /tai valmennusta
 • Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan ja lapsia peluutetaan tasapuolisesti (F-D –ikäiset)
 • Yhdellä ohjaajalla/valmentajalla on enintään 12 lasta ohjattavana samanaikaisesti

2.    Seuran toiminta on kasvatuksellista

 • Seuralla on kasvatukselliset periaatteet, jotka on kirjattu toimintalinjaan ja joihin jokainen ohjaaja ja valmentaja sitoutuu.
 • Seuran ohjaajat ja valmentajat antavat omalla esimerkillään mallia hyvistä käytöstavoista.
 • Seurassa on yhteisesti sovittu miten epäsopivaan käyttäytymiseen puututaan 

Seuran organisointi ja toteutus

3.    Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö

 • Nuorisotoiminnan vastuuhenkilön toimenkuva on yhdessä sovittu, ja vastuuhenkilö tietää, mitä hänen tehtäviinsä kuuluu. Tehtävät on kirjattu toimintalinjaan.
 • Hän toimii linkkinä liiton ja seuran välillä nuorisoasioissa, ja vastaa siitä että seuran tiedot ovat liitossa ajan tasalla.
 • Hän osallistuu vuosittain valtakunnalliseen Sinettiseminaariin ja Lentopalloliiton omiin sinettitapaamisiin.

4.   Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja halu kehittää toimintaansa

 • Seuralla on toimintalinja, joka ohjaa päivittäistä seuratoimintaa
 • Toimintalinja on luettavissa seuran nettisivuilla
 • Seura osallistuu vuosittain seuratoiminnan laatuarviointiin, ja käyttää sitä toimintansa kehitystyökaluna.
 • Seura toimii yhdistyslain puitteissa ja sen taloudenpito on vastuullista.

5.   Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä.

 • Jokainen harjoitusryhmä sopii Pelisäännöt vähintään kerran vuodessa. Alle 16-vuotiaiden ryhmässä Pelisäännöt tehdään sekä lasten, että vanhempien kanssa. 16-18-vuotiaiden ryhmässä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.
 • Aikuisten Pelisäännöt ilmoitetaan Nuoreen Suomeen nettilomakkeellahttp://www.nuorisuomi.fi/palauta_pelisaannot
 • Seuran toimintalinja esitellään Pelisääntökeskusteluissa

6.   Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

 • Seurassa on kannustava ja arvostava ilmapiiri seuratyöntekijöitä kohtaan.
 • Seura huomioi vuosittain seuratoimijoita.
 • Joukkueet muistavat vuorittain lasten vanhempia.
 • Seurassa palkitaan vuosittain Vuoden Juniorivalmentaja -kiertopalkinnolla.

Harjoituksen laatu 

7.    Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan

 • Seurassa kannustetaan lapsia liikkumaan monipuolisesti ja riittävästi. Muiden lajien harrastamiseen suhtaudutaan positiivisesti.
 • Seurassa informoidaan vanhempia lasten monipuolisesta ja riittävästä liikunnasta
 • Seuran mini-ikäisten harjoituksissa käytetään oman ikäluokan Taitomerkki-temppuja osana monipuolista harjoittelua.
 • Seuran järjestämissä F-ikäisten turnauksissa toteutetaan ikäluokan Taitomerkki-temppuratoja.

8.   Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen

 • Vähintään yksi ohjaaja/valmentaja per lapsiryhmä on suorittanut lasten tai nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen (Aloittavan Ohjaajan Koulutus tmv.).
 • Seuralla on rekisteri kaikista ohjaajista ja valmentajista, sekä heidän suorittamistaan koulutuksista.
 • Seura maksaa osittain koulutuksiin osallistumisen.
 • Nuoret ohjaajat perehdytetään tehtäviinsä ja heidän toimintaansa tuetaan.

9.   Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä

 • Seurassa on nimetty ohjaajien ja valmentajien osaamisesta vastaava henkilö (esim. valmennuspäällikkö), jonka tehtävät on kirjattu toimintalinjaan.
 • Seurassa toimii valmentajakerho, joka kokoontuu vähintään 2 kertaa/vuosi
 • Seuralla ohjaajien ja valmentajien koulutussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain