Perehdyttämiskansio

1. Seuran esittely
2. Sinettiseurakriteerit
3. Valmennus
4. Ohjaavat lomakkeet
5. Turnauksiin liittyvät käytänteet
6. Turnausvastaavan muistilista
7. Välineet
8. Joukkueenjohtajan opas

 

1. SEURAN ESITTELY, LINJAUKSET, TOIMINTATAVAT JA EDELLYTYKSET

 • seuran organisaation esittely
 • seuran linjausten läpikäyminen
 • joukkueen kokoonpano ja tehtävänkuvat:
  • vastuuvalmentaja, apuvalmentaja ja joukkueenjohtaja (edellytyksenä sarjaan ilmoittautumiselle)
 • vanhempainhetkiset:
  • pyritään avoimeen yhteydenpitoon vanhempien kanssa
 • pelisääntökeskustelut
 • vanhempien osallistuminen harjoituksiin vähintään kerran kaudessa
 • valmentajavaihdot suositeltavia
 • aluelinjauksiin sitouttaminen
 • harjoittelun polku
 • kummitoiminta:
  • kummipelaajan vierailu harjoituksissa vähintään kerran kaudessa
  • kummipelaaja osallistuu joukkueen esittäytymiseen edustusjoukkueen kotipelissä
 • pallotyttötoiminta


2. SINETTISEURAKRITEERIT
 

 • Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista.
 • Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
 • Seuran toiminta on kasvatuksellista.
 • Seuran toiminta on monipuolista.
 • Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.
 • Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta. Seuralla on oltava kirjallinen koulutussuunnitelma.
 • Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.
 • Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.
 • Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö
 • Seuralla on omat internetsivut

3. VALMENNUS

 • valmentajasopimus
  • sopimuksen läpikäyminen
  • koulutustarpeesta keskusteleminen ja koulutuksien esittely
 •  valmennuksen yleiset periaatteet
 •  valmentajien pelisäännöt


4. OHJAAVAT LOMAKKEET

 • yhteystietokaavake
 • vuosi- ja kausisuunnitelmat
 • jakso- ja harjoitussunnitelmat
 • päiväkirja harjoituksissa käyntikertojen seuraamiseen
 • testipatteristo5. TURNAUKSIIN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET

joukkueenjohtajan tehtävät

 • huolehtii pelimatkojen majoituksen ja varaa ruokailun etukäteen, kuljetusasiat hoituvat turnausvastaavan kautta
 • on mukana yön kestävillä pelimatkoilla tai hankkii sijaisen
 • organisoi kotiturnauksien kanttiinijärjestelyt yhtessä kanttiinivastaavan kanssa ja huolehtii kanttiinituotot rahastonhoitajalle
 • toimii yhteyshenkilönä Ullmax -tuotteiden myynnissä (yhdessä ullmax-yhteyshenkilön kanssa/johtokunta) ; huolehtii esittelykassista ja sen jakamisesta, ottaa vastaan tilaukset ja toimittaa ne eteenpäin.


valmentajan tehtävät:

 • ohjeistaa oikeanlaiseen ravitsemukseen
 • mahdolliset makeiset vasta ruokailun jälkeen
 • vaatii pelaajien suihkussa käynnin vieraspelien jälkeen
 • vieraspelien tuloksien ilmoittaminen tulospalveluun
 • tuomarointiin opettaminen
 • lisenssilistat mukaan


6. TURNAUSVASTAAVAN MUISTILISTA

Turnauslomakenipussa mukana:

 • Otteluohjelma (osallistujille lähetetty versio)
 • Tuloskortti (Otteluohjelma, jossa paikka tulokselle)
 • Turnauksen yhteenvetolomake
 • Tulospalvelun pelilistaus, jossa mukana ottelunumerot
 • Pöytäkirjat (Yksi täytetty malliksi)
 • Matkatasauslaskelmat jaettavaksi joukkueille (ei syksyn sarjojen osalta)
 • Pukuhuonejakolaput (OKL -hallin turnauksiin)
 • Kenttänumerot

 

Alkuvalmistelut ennen turnausta helpottamaan turnauspäivän kulkua:

 • Esitäytä turnauksen yhteenvetolomake soveltuvin osin
  • Turnaus, aika, paikka, turnausvastaava, ottelut.
 • Esitäytä pöytäkirjat soveltuvin osin
  • Aika, paikka, alkamisaika, kenttä, ottelunumero, joukkueet. Niputa pöytäkirjat ottelujärjestykseen kentittäin.
 • Jos turnaus muualla kuin OKL -hallissa, niin käy pe iltana hakemassa OKL -hallin kaapista tarra-antennit ja pisteennäyttötaulut

 

Alkuvalmistelut turnauspaikalla ennen turnausta:

 • Käy kurkkaamassa läpi käytössämme olevat pukuhuoneet, jotta tiedämme missä kunnossa pukuhuoneet ovat olleet ennen turnausta.
 • Merkitse mahdollinen pukuhuonejako pukuhuoneiden oviin
 • Kenttien laittaminen. Käytä apuna paikalla olevia vanhempia.
  • Verkot, vaihtopenkit, toimitsijapöytä + tuolit, pisteennäyttötaulut, pöytäkirjat + kynät
 • Alkupalaveri. Kutsu valmentajat palaveriin. Tarjoa palaverikahvit. Läpikäytävät asiat:
  • Turnauksen juryn kokoonpano - turnausisäntä, kotijoukkueen edustaja ja pari muuta valmentajaa
  • Lisenssitarkistus (kyselynä lienee riittävä)
  • Kenttäkäytännöt; mahdollinen syöttöhelpotus takaseinän takia (toinen jalka saa olla kentän puolella), koritelineiden vaikutus (uusi pallo) yms.
  • Tuomaritoiminta (ketkä tuomareina)
  • Kerrotaan Reilupelaaja -palkinnosta ja valintakriteereistä.  
  • Matkatasauslomakkeiden jako
  • Joukkueiden kokoonpano ensimmäiseen pöytäkirjaan
  • Muut keskusteluun tulevat asiat

 

Turnauksen aikaiset toimet:

 • Aikataulusta huolehtiminen
  • Aikataulun venyessä pelien alkamisajasta sopiminen valmentajien kanssa
 • Pöytäkirjojen kerääminen, tulosten merkitseminen yhteenvetolomakkeeseen ja tulostauluille
 • Turnausvastaava huolehtii yleisesti rehdistä turnauksen kulusta ja tarvittaessa puuttuu joukkueen/valmentajien/yleisön epäasialliseen käytökseen mm. tuomarin tuomioihin vaikuttamiseen.

Turnauksen jälkeiset toimenpiteet

 • Turnausjärjestelyiden purkaminen vanhempia apuna käyttäen
 • Pukuhuone tarkastus
 • Turnauslomakkeiden palautus Markolle7. VÄLINEET
                    

 • pallot ja pallopussi
 • lääkelaukku
 • pelipaidat:
  • kirjaa ylös pelaajan nimi ja pelipaidan numero
  • kerää paidat pois viimeisen turnauksen jälkeen ja toimita välinevastaavalle
 • seuran välineitä voi vapaasti pyytää käyttöönsä mm. kunto- ja liberopallot jne.
 • InnoSport -harjoitepankki  


8. JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS